صفحه اصلي > خبرها > تمدید ثبت درخواست میهمان برای نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

تمدید ثبت درخواست میهمان برای نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96


8-12-1396, 12:59. نويسنده: مدیرسایت

بازه زمانی درخواست میهمان در سامانه آموزشی دانشگاه(هم­ آوا) طی نیم­سال دوم سال تحصیلی 97-96 از تاریخ 07/12/1396 لغایت 10/12/1396 تمدید می­گردد.

در فرآیند میهمان توجه به موارد ذیل الزامی می­باشد:

1-      کلیه درخواست ها توسط شخص دانشجو و فقط در سامانه هم­آوا قابل ثبت و بررسی می­باشد.

2-      فرآیند تایید درخواست سه مرحله­ای بوده و مرکز مبداً، مقصد و واحد استان مبدأ در صورت موافقت لازم است درخواست­ها را در سامانه مذکور تایید نمایند.

3-      در صورت نیاز، بررسی مدارک توسط مرکز مبدأ صورت پذیرفته و در نهایت جهت درج در پرونده دانشجویی بایگانی می­گردد. (درصورت درخواست واحد استانی مبدأ، مدارک جهت بررسی نهایی توسط مرکز آموزشی مبدأ به واحد استانی ارسال شود.)

4-      مرکز آموزش مقصد درصورت تایید تقاضای میهمانی دانشجویان، لازم است نسبت به تایید ارائه دروس درخواستی دانشجو اقدام نماید.

5-      واحد استانی مبداً لازم است نسبت به بررسی تمام مراحل میهمانی و اعلام نظر در مورد
درخواست­ها در سامانه آموزشی مذکور اقدام نماید.

6-       تقویم انتخاب واحد دانشجویانی که درخواست میهمانی آنها تایید شده است، پس از تکمیل مراحل فوق­الذکر به مدت یک­هفته جهت حذف انتخاب واحد قبلی در مرکز آموزش مبدأ و ثبت انتخاب واحد جدید در مرکز آموزش مقصد فعال می­گردد.

7-      کلیه فرآیندهای آموزشی مربوطه، قبل و درحین ثبت درخواست دانشجو توسط سامانه بررسی شده و در­صورت عدم وجود شرایط درخواست میهمان، از­ ثبت آن جلوگیری می­شود.

مقتضی است دستور فرمائید نسبت به اطلاع رسانی مؤثر به مراکز آموزش و دانشجویان اقدام لازم مبذول و در پورتال واحد استانی و مراکز آموزشی تحت نظارت درج گردد.


بازگشت